SWEDISH

 • Micspam är inte tillåtet – Det vill säga att skrika i mikrofonen, spela musik i telefonen eller göra onödiga ljud i mikrofonen. 
 • Kränkande beteende är aldrig tillåtet. Som rasism, sexism och nazism.
 • Man får endast tala och skriva på Engelska eller Svenska. 
 • Du ska alltid lyssna på administratörer, om det inte direkt strider mot någon av våra andra regler. 
 • All form av fusk är strängt förbjudet.
 • Undvik opassande namn, ber en administratör dig att byta namn så ska du byta under alla omständigheter.
 • Diskutera inte politik eller religion inne på spelservrarna eller forumet.
 • Att tigga eller be om credits är inte tillåtet.

ENGLISH

 • Micspam is not allowed – That is, screaming in the microphone, playing music on the phone or making unnecessary sounds in the microphone. 
 • Offensive behavior is never allowed. Like racism, sexism and nazism.
 • You may only speak and write in English or Swedish.
 • You should always listen to administrators, unless it violates any of our other rules.
 • All forms of cheating are strictly forbidden.
 • Avoid unauthorized names, if an administrator asks you to rename you have to change it in any event.
 • Do not discuss politics or religion in the game servers or forums.
 • Begging or requesting credits is not allowed.