Anti-Terrorist-Regler

 

 • CT ska ha en väl fungerande mikrofon.
 • CT får inte dela ut deras vapen till andra Terrorister om inte en särskild lek tillåter motsatsen. 
 • CT får inte döda en Terrorist utan anledning, detta kallas för freekill.
 • CT ska under alla omständigheter ha terroristerna under uppsyn om inte warden har sagt någonting annat.
 • CT ska vara rättvisa mot alla och behandla alla likadant.
 • CT får inte campa i secrets,armory eller vents.
 • Upprepande freekills resulterar i en CT ban.
 • Om du inte är ensam CT så får man endast vara warden 3 rundor i rad.
 • Warden ska alltid fråga Terroristerna om de kan reglerna och hur en lek spelas innan den spelas.
 • Om Counter Terrorister (Vakter) befinner sig på Terroristers (Fångarnas) samlingsplats får Terroristerna (Fångarna) lov att kniva CTn samt droppa eventuellt vapen man får om Vakten dör.
 • Wardens commands ska göras utan omvägar genvägar och förseningar
 • Är där endast en levande CT så är den personen Warden automatiskt utan att skriva !w
 • Vid tillfällen när Warden säger ”gå endast gå” eller ”kryp endast kryp” får man hoppa över hinder om det är nödvändigt för att ta sig till platsen som Warden sagt man ska ta sig till.
 • Att Baita som Counter Terrorist (Vakt) är inte tillåtet och kan leda till en CT ban.
 • Bait räknas om Counter Terroristen (Vakten) medvetet går nära fångarna för att ge dem en chans att döda dem.
 • Ska man vara Counter terroist (Vakter) ska man kunna vara kreativ och kunna hitta på nya saker varje omgång och inte flera omgångar med upprepande kommandon.

 

 

        Terrorist-Regler

 • Terroristernas mål är att döda Anti-Terroristerna, detta innebär att det ska rebellas aktivt och så ofta som det går. 
 • Terrorister får alltid använda LR om det är 2 kvar om det inte orsakar särbehandling.
 • Om en Terrorist befinner sig inuti armory räknas man automatiskt som en rebell.
 • Man får inte campa under Krig.
 • Rebellande T’s får inte campa utan måste röra sig aktivt.
 • T’s får inte på något sätt hjälpa CT’s med deras commands.
 • Har man vapen räknas man automatiskt som rebell. Men man ska alltid få möjlighet att droppa vapnet.
 • Efter en Terrorist (Fånge) har valt en LR måste spelaren säga till Warden ifall det är okej att byta LR.
  Byta LR utan att fråga Warden är straffbart.

      Generella -Regler

 • Första rundan av en map är alltid en freeday.
 • 100% frys innebär att man ska stå helt stilla och inte heller röra på kameran.
 • 50% frys innebär att man får röra sig fritt på den plats man står.
 • Man får inte ha två slappa rundor efter varandra, Freeday, Panda Freeday etc.
 • Warden får avbryta individuella freedays efter att första leken är färdig
 • Man får inte campa vid portaler.
 • Prata inte som död.

        Lekar

Frågesport

Warden kallar ut/fram en T som ska få välja kategori som warden sedan ska ställa en fråga om. Innan warden frågar T:n så måste han/hon skriva rätt svar i CT/Admin chat.

50/50

Warden kallar ut/fram en T som han ger två alternativ till.  Innan warden ger de två alternativen så måste han/hon skriva rätt svar i Ct/Admin chat.

SIMON SAYS

Simon says- När någon är Simon så ska man endast följa Simons kommando. Säger Simon ”Simon says ducka” ska ni ducka tills han gör ett nytt kommand.
Säger Simon däremot ”Simon says hoppa” så ska man endast hoppa en gång såvidare Simon inte säger att man ska fortsätta hoppa tills nästa kommand.

EVIL SIMON SAYS

Leken är samma som simon says fast warden börjar meningen med ”Evil Simon Says” och den T:n som gör det warden säger sist dör. Warden får inte luras under Evil Simon Says.

THE ODD ONE

Tre T:s står i en triangel med huvudet vända från varandra. När Warden säger ”The Odd One” så ska de tre T:s i triangeln vända sig mot den T:n de vill ska dö. Den som har flest blickar på sig dör.

Shoot or Don’t shoot

Denna leken får inte lov att användas då den har missbrukats.


        Slappa rundor

HNS (Hide n’ seek)

T:s ska gömma sig och Warden nämner en tid då de ska börja leta. Warden väljer själv vilka regler som gäller.

WAR

Warden väljer när war ska börja. När war har börjat så får båda lagen döda varandra. (T:s får inte campa i secrets/vents).

FREEDAY

När det är freeday så får T:s göra vad dem vill förutom att rebella. Om CT ber dig droppa ett vapen ska du droppa vapnet.

RESTRICTED FREEDAY

När det är restricted freeday så får inte T:s bära på något vapen eller vara i armory. Rebellar man så dör man utan förvarning. Om CT:s tycker att T:s inte håller avstånd så har de rätt att döda utan förvarning.

PANDA FREEDAY

Under Panda Freeday så får T:s endast krypa och hoppa. T:s får högerkniva CT:s, men inte vänsterkniva, ställa sig upp eller ha något vapen på sig.